ผมทำเครื่องผมเป็นserver เพื่อนเขาเข้าได้ แต่ผมกลับเข้าไม่ได้มันหมายความว่าไง