คือ ว่า ผมให้ 3870 ผมจะใช้ตัวไหนระบายความร้อนดีคับ

ขอ ยี่ห้อ

ราคา

สถานที่ซื้อด้วยคับขอบคุณคับ