ร้านเน็ต ห้ามลงโปรแกรมอะไรบ้างครับ มีเว็ปเช็คโปรแกรมห้ามลงใหมครับ
ที่มันติดลิขสิทย์