คอม Hp ลง kalyway ไม่เข้า Installer

แบบว่า ขึ้น งี้ อ่ะครับแล้วก็ ค้างไปเลย