block เอ็มยังไงให้ได้ผล
คืออย่างนี้ครับ
เวลาบล็อกเอ็มแล้วมันก็ได้น่ะครับแตพอเปลี่ยนเครื่องที่ไรมันครับขึ้นมาให้เราบล็อกอีกครับ ทำไงก็ไม่หาย มีชื่อที่บล็อกอยู่4ร้อยกว่าชื่อ เปลี่ยนเครื่องทุกครั้งต้องมานั่งบล็อกนี่และ