มันบอกซีพียูแฟนเออเร่อ และ ให้ติดตั้ง ซีพียู ใหม่ หมายความว่าไง ตอนใส่ซิ้งเสร็จเหมือนบอร์ดจะคตอ่ะซิ้งเดิมน่ะ