เพื่อนๆท่านใดที่เคยกู้ข้อมูลที่ลบจาก Recycle Bin ไปแล้ว มั่งครับ (ขอโปรแกรมที่ใช้กู้ด่วนด้วยครับ)

แล้วระหว่างรอจะShutdown ไว้ก่อนเครื่องได้หรือเปล่าครับ(กลัวกู้ไม่ได้ครับ) ข้อมูลที่ลบพลาดเป็นข้อมูลใน Folder My Picture ทั้งหมดครับ