ผมใช้Windows ของ sKz แล้วที่Drive มันจามีหลอดแก้วบอกระดับพื้นที่Diskอยู่ ทีนี้มันขึ้นสีแดงแล้วแต่ผมว่าพื้นที่มันยังเหลือเยอะอยู่เลย ผมจาไปปรับตัวเตือนตรงไหนได้ครับอยากให้เหลือซัก10GBก่อนแล้วแดง