ไอคอน installer, music, video และอีกหลายๆ ไอคอนมันหายไปหลังจากผมโหลดโปรแกรมมาลงในเครื่องมั่วๆ พวก summerboard ครับ แล้วปิด-เปิดเครื่องใหม่ ปรากฏว่าไอคอนหายไปหมดเลย มีวิธีแก้ไขยังไงครับ ยังไม่อยากเอาเข้าศูนย์ครับ มันอยู่ไกล