คือผมมีคอม2 เครื่อง อยากจะต่อเล่นเกมส์ ผ่านแลน 2 เครื่องต้องตั้งค่าอย่างไรครับ
ผมใช้ โมเด็มเราท์เตอร์ของ XAVi X8124r โดยปกติต่อ เนตผ่าน 2 พอร์ต คือ
เครื่องแรกต่อผ่าน Ethernet และอีกเครื่องต่อผ่าน พอร์ต USB คือต้องค่าอย่างไรบ้างครับ
ถึงจะสามารถเล่นเกมส์ ผ่าน แลนทั้ง 2 เครื่องได้ครับ