ต้องใช้โปรแกรมอะไรบ้างคะยกเว้น netcut เอาแค่จำกัดความเร็วนะคะ ขอบคุณคะ