ช่วยหน่อยนะคับ ช่วยเขียน code Programing cให้หน่อยคับ ติดตัวนี้ตัวเดียวแล้ว ส่งพรุ่งแล้ว
จงเขียนโปรแกรม เพื่อทำการรับค่าข้อความจากผู้ใช้ผ่านทางkeyboard โดยเอาข้อความนั้นมาตรวจหา ว่ามีอักขระที่ซ้ำกันกี่ตัว ตัวละกี่ครั้ง

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

Please Enter string=> mississipy

The string have 3 character i

The string have 4 character s

ขอบคุณร่วงหน้า