คือผมอยากรู้ว่ามีตัวไหนเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วบ้างครับ
ที่เห็นก็ HIS แต่อยากรู้ว่ามีตัวไหนเข้ามาแล้วบ้าง