แบบว่า้เพิ่งลง Window แล้วมันหา Driver หลายอย่างไม่เจอ

ถ้ามีข้อมูลของ Laptop รุ้นนี้บอกด้วยนะครับว่าใช้ Driver อะไรมั่ง