คือ อยากได้โปรแกรม ที่ เวลา restart แล้ว โปรแกรมที่ดาวโหลดมา หายไปนะคับ