พอเปิดwindowsทุกครั้งมันก็จะเตือนว่า msdos.pif หายไป ทำให้search ไม่ได้ด้วย จะนำกลับมายังไงครับ ไม่ได้back up ไว้ดว้ย จะไปหาโหลดมาได้ใหมครับ ไม่อยากลงwindowใหม่อ่า