ที่พันทิพชั้นไหนครับ ประกันของอะไรครับ

อาทิตย์นี้จะไปซื้อแล้ว หรือเอาตัวอื่นดีหว่า - -*