ขอสอบถามเกี่ยวกับการ Resize ภาพของโปรแกรม ACDSEE เพื่อที่จะเอาไปอัดรูปที่ร้านโฟโต้ครับ
ว่าเราต้อง Resize ภาพขนาดเท่าไรจึงจะได้ขนาดรูปออกมาเท่ากับ 2"x3" ครับ
ขนาดของกระดาษจริง 4"x6" 1 แผ่นทำได้ 4 รูปย่อย ( 2"x3" 4 แผ่นเล็ก )

โฟโต้ช๊อปผมใช้ไม่เป็นครับ