ต้องการ ซอฟแว ที่ควบคุม Meter ของ CPU Load ที่เอา มาตรวัดรอบของรถ มอเตอร์ไซ มาทำอะครับ ไม่ทราบว่าหาได้ที่ไหนครับ ถ้ามีวิธีตั้งเข็มมันด้วยก็ดีครับ