A-data ครับ 1g*2 บัส 800 ลากกันได้เท่าไหร่ครับ แล้วทดแรมกันเท่าครับ บอร์ด ep31-ds3l
ของผม ทด 5-5-5-15 ไม่ผ่านเลยอัดไฟตั้ง2.0 มันต้องปรับบัสที่เท่าไรครับ