เพื่อนผมใช้ N73 ที่มันเคย Up อยู่บอกว่า nokia มันเปลี่ยนวิธีไปไม่เหมือนเดิม
รบกวนผู้ที่มีความรู้ความชำนาญช่วยบอกหน่อยครับว่าทำอย่างไร ผมลองทำแล้วมันไม่สำเร็จ --*
ไม่อยากไปศูนย์ ผมต้องการที่จะทำเองเป็นด้วยครับ
ขอบคุณครับ