คือผมทำทุกวิธีแล้วไปหาแผ่นวินโดส์ที่มีไดรเวอร์ ACHI มาลงก่อนบู๊ตแผ่นก็ปรับเป็นโหมด ACHI เส็ดก็ค่อยมาบู๊ตลงวินนโดส์แต่พอจะเข้าแบ่งพาติชั่นก็ บลูสกรีนจนปัญญาแล้วครับช่วยด้วย
อยากใช้โหมดนี้มาก ปัจจุบันเลยต้องใช้โหมด IDE ไปก่อน