คืิอต้องการ รับ input mic 3 ตัว มาใช้ ใน matlab ครับ
ช้วยแนะนำหน่อยครับ ใช้แต่ รับ input
อินเทอเฟส แบบ usb เพราะ ใช้กับ notebook ครับ
ขอบคุณครับ