DTECH ตัวใหม่มัน รับwireless ได้้มั้ยเห็นตัวมันเขียน ว่าwireless Card

แล้วมันดีมั้ยครับ
หรือจะแนะนำตัวอื่น

ผมอยากได้ตัวที่รับสัญญาณ wireless กับ ต่อ EDGE ได้ด้วยครับ