ตอนนี้ใครใช้ windvd9 และ windvd8 ช่วยลองให้ที่ว่า ยังมี languagemate อยู่หรือเปล่า

(ลองเอาเคอร์เซอร์ไปวางที่เคอร์เซอร์แล้วจะมีคำว่า languagemate ภาพจะย้่อนไปมาเพื่อเรียนภาษา)