จะทำยังไงให้ Usser เล่นได้แค่เน็ตครับ
คือ ไม่สามารถใช้งาน drive D หรือ drive Usb ของ Admin ได้ครับ
หรือทำให้มองไม่เห็น
อย่างเช่น copy ง่านทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง
ถ้า Usser มาเล่นตอนนั้น ก็จะเห็นว่าเรามีงานอะไรอยู่ เพราะเราไปทำธุระที่อื่น