ผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาครับอ่านแผ่น CD ไ ด้ ไม่มีปัญหา แต่อ่าน DVD ได้บางแผ่น เองครับ(แผ่นที่ไรท์กับไดร์เก่าน่ะ อ่านได้บางแผ่นเอง)
ส่วนการไรท์แผ่นนั้น ไรท์ แ ล้วใ ช้ไ ม่ไ ด้เ ลยคับ ทั้ง CD printco และ DVD printco เครื่องอื่นๆ ก็อ่านแผ่นที่ไรท์จาก นี้ก็ไม่ได้
พอมีทางแก้ไหมครับ หรือต้องไปเปลี่ยนอย่างเดียว ที่สนามกระบือน่ะ

Optiarc DVD RW AD-7530B ATA Device

นี่คือรุ่นที่ผมได้มาไม่ทราบว่าเพื่อนๆ มีปัญหาเหมือนผมไหม และมีวิธีแก้อย่างไร ครับ
ไม่อยากไปที่นั่นบ่อยๆ แต่ถ้าเป็นทางออกสุดท้ายก็ต้องไป
ขอบคุณครับ