ตามนี้เลย

http://www.nvidia.com/object/nforce_winxp_15.23.html