ถ้าตัวแปรอื่นเหมือนกันหมด
512 MB SD-RAM VS 384 MB DDR-RAM
อันไหนแรงกว่ากัน ???