ใช้กับ x2 4000+ ครับ อยากลาก ไกลๆ ไม่สุดก็ได้ แต่ร้อนน้อยสุด ห้องไม่ติดแอร์ ซิ้งเดิม (ไฟน้อยกว่าทำให้เย็นกว่าไหม)

ใคร clock ไฟน้อยๆ เสถียรๆ ใช้ไฟเท่าไร ได้ความเร็วเท่าไร ตัวคูณ FSB เท่าไรกัน

Boot Failure Guard : กัน cpu แต๊ปใช่ไหม
CPU/LDT Spread Spectrum : อันนี้อะไร บางคนเปิด บางคนปิด
PCIE Spread Spectrum : อันนี้อะไร บางคนเปิด บางคนปิด
SATA Spread Spectrum : อันนี้อะไร บางคนเปิด บางคนปิด
Cool 'n' Quiet : ปิดไว้ เพราะเรา oc ใช่ไหม
Secure Virtual Machine : อันนี้อะไร บางคนเปิด บางคนปิด
Enhanced Halt State : อันนี้อะไร บางคนเปิด บางคนปิด

็Ht link เยอะๆ ยิ่งแรง จริงไหม แล้วบอร์ดนี้ รับได้มากสุดเท่าไร NB มันร้อนอยู่แล้ว