-รับเขียนแบบ ก่อสร้าง สถาปัตย์
-รับเขียนแบบ ขออนุญาติก่อสร้าง เช่น บ้านพักอาศัย , อพาร์ทเม้นท์
-รับเขียนแบบ ระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์ Wire Diagram และ เครื่องกล
-รับเขียนแบบ จากกระดาษเป็น file AutoCAD ลง cd
-รับด๊าฟแบบงาน 2d ทุกประเภท

-ราคาค่าเขียนแบบ คิดราคาตามเนื้องาน ตารางเมตรละ 50 บาท แก้ไขได้ตลอด


-แบบบ้านพักอาศัย ,อพาทเม้นท์ ขออนุญาติก่อสร้าง หลังละ xxxxxบ. เฉพาะค่าเขียนแบบ (ไม่รวมค่าเซ็นต์แบบและคำนวณ)

จัดทำภาพ 3D เสมือนจริงให้ชมก่อนจัดทำแบบ จัดทำแบบบ้านครบชุด พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างและเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกร การเซ็นออกแบบโดยสถาปนิก และรายการประมาณราคางานก่อสร้าง

ท่านเจ้าของบ้านจะได้พิจารณาภาพ 3D เสมือนจริงก่อนการทำแบบก่อสร้าง ทำให้ท่านเจ้าของบ้านมองภาพบ้านออกและเข้าใจในแบบบ้านได้มากกว่าภาพ 2D และทำให้การปรับแก้แบบบ้านทำได้ง่ายขึ้น และใช้เป็นแบบบ้านเพื่อการก่อสร้าง และยื่นขออนุญาตก่อสร้างโดยทั่วไป พร้อมมีรายการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อไปสอบเทียบราคาของผู้รับเหมา หรือเป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้ก่อสร้างกับธนาคาร


หมายเหตุ: เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการเขียนแบบมาหลายปี รองรับงานจำนวนมาก และรับงาน-ส่งงานต้องตามเวลาที่ตกลง พร้อมปรื้นลงกระดาษ ขาวหรือไข ตามที่ต้องการ
*ราคาไม่แพง คิดเป็นแผ่นตามขนาดกระดาษและเนื้องาน หรือจะให้เหมาจ่าย เรายินดีบริการ
*นัดเจอตามสะดวกของลูกค้าได้เลยครับ
*ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ เอฟ 0990040913 (bigmonkey_th@hotmail.com)
หรือ ดูผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php...9793&sk=photos