รับลูเมีย 625 หรือ 720 จ้า ขอรับกับมือนะครับ กทม.
PM ราคามาครับผม