ไม่เอา sink นะครับ
สะดวกไปรับแถว จตุจัก เสาวรีย์ งามวงวาน

ราคาเท่าไหร่ว่ามาโลด