ขอคนมีประวัติการส่งด้วยนะครับ ใครมีรุ่นไหนลองเสนอมาครับ