ขายเบอร์

### 089- 071-8888 ###

ราคา 150,000 บาท
(ต่อรองได้)


ติดต่อ 081- 565 55 65 บอล