เป็นหนังฝรั่งเกี่ยวกับทหาร เกิดสงคราม แล้วพาลูกชายมาหลบซ่อนใน ค่ายทหาร แล้วถูกฝั่งตรงข้ามมาบุก ก็เลยพาลูกชายหลบซ่อน
ตอนจบพ่อและลูกก็รอด