ทดสอบแก้ตามที่เว็บต่างๆมีแล้วแก้ไม่หายจริงๆ ปรับ ต่ำๆยังตุกๆเป็นช่วงๆคือ งง มาก