เเพนเทียม D 2.8GB

ครับ

บอร์ดมีให้เลือก Async กับ Sync เลือกอันไหนดีครับ

แล้วก็มีให้ OC 200- 230

มีตัว % อะไรมะรุ 0.1 - 1.0

ขอบคุณครับ