ตัวนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้
ก่อนหน้านี้เห็นมีปัญหาที่ไบออส
ถ้าไม่มีแล้วจะได้สอยเลยเพราะน่าจะเย็นดี
แล้วประกันที่เจไดเป็นไงบ้าง