รับ ชุดน้ำระบบ"ปิด" งบ 2000 บาท

L i n e : art_giggil

F a c e b o o k : https://www.facebook.com/guart.yayjung

T e l : 0 8 6 - 8 1 5 4 5 7 7

**เน้นเป็นรับของกับมือน่ะครับ เพื่อความสบายใจ หรือ EMS ก็ได้**

อยู่ พระราม 7 พระนครเหนือ วงศ์สว่าง