รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง PR Account Executive

คุณสมบัติ

1. มีความรู้ความสนใจข่าวสารความเคลื่อนไหว
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว

ติดต่อคุณสิริวรรณ ที่ 02 6518989 ในเวลาทำการ ให้แจ้งว่า ?สมัครงาน?