ใครพอจะมีขายบ้างครั้งหรือเครื่องเก่าแต่บอรด์ยังไม่พังก็ได้ค่ะ