ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ที่ปรับปรุงใหม่เห็นมีบอกว่าให้เก็บ Log ไว้ 90 วันว่าใครเข้าเว็บไหนบ้าง ทำอะไรผ่านเครือข่ายบ้าง
ถ้าคนที่ดูแลระบบเกิดเอาข้อมูล Log ของเราไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้ โดยที่เราไม่อนุญาติ
ผมว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุลคล แบบนี้ผิดกฎหมายตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ไหมครับ