พี่เคยลง window แต่ทำไดร์ เป็น C:\อย่างเดียว
จะแบ่งเป็น ไดร์ C:\ และ D:\ ทำยังไงเหรอ
ต้องลง window ใหม่ ฤ เปล่า?