รบกวนขอไดรเวอร์การ์ดจอโน๊ตบุ๊ค compaq presario B1200 ขาดอยู่อย่างเดียว