ใครเล่น Mercenaries 2 World In Flames แล้วบ้างครับ มันส์ป่าวครับ
แล้วภาพเป็นไง สวยป่าวครับ เห็นเขาว่าไม่สวยจริงหรอครับ