คือเพลงที่อยู่ในเครื่องอ่ะคับ พวก .mp3 .wav หลังจากผม format เครื่องลงวินโดว์ใหม่น่ะคับมันฟังไม่ได้เลยคัย ฟังได้เฉพาะบางเพลงเท่านั่นอ่ะคับพวกที่ก็อปมาจากแผ่น mp3 เท่านั่นน่ะคับ
ปล.เฉพาะเพลงเก่าที่อยู่ในเครื่องก่อน format เท่านั้นน่ะคับ (วินแอม วินโดวมีเดีย ทั้ง 2 โปรแกรมฟังไม่ได้เลยคับ)