เล่นเน็ต ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมบ้าง
ไรท์เพลง เก็บไฟล์
ขอบคุณล่วงหน้ามากๆครับ