เมื่อก่อนเข้าใจว่้า nvidia ดีกว่า ในด้าน openGL, CAD, LINUX ไม่รู้ตอนนี้ ati ปรับปรุงหรือยัง ขอทราบประสบการณ์ของผู้เคยใช้จริงหน่อยครับ
1. ตอนยังไม่ mod: nvidia หรือ ati
2. ตอน mod แล้ว เทียบกับก่อน mod
ขอบคุณครับ