m/b p5v800-mx
cpu p4 511 2.8g
ram 512 (noname)
geforce4 mx4000
สเปกนี้พอจะ oc ได้ไหมครับ
และ m/b ตัวนี้มันปรับตัวคูณกับไฟ ตรงไหนครับ หรือว่ามันปรับไม่ได้
อีกคำถามนะครับ ที่เขียนว่า 2.5 3 3 7 ของ ram มันคืออะไร ค่ามันควร
จะมากหรือนอ้อยถึงจะดีครับ
ช่วนแนะนำที่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ